top of page
logo.png

Revel עובד היטב עם עסקי מסעדות ושירות מהיר, ורבים מהמוצרים התוספים שלהם מכוונים לשתי הענפים הללו. התוכנה התרחבה באופן ניכר לאחרונה והיא מהווה כעת אפשרות מעשית עבור עסקים קמעונאיים, חנויות מכולת, בתי פיצה ובתי קפה, סלונים, חנויות נישה ומשאיות מזון או עסקים ניידים. Revel התאימה את התוכנה שלה כך שתתאים כמעט לכל סוג של סביבת מכירות בחוץ.

bottom of page